Ласкаво просимо

26-28 жовтня 2021 року Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) запрошує взяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи».

Метою проведення конференції є обмін науковою інформацією, досвідом, навичками практичного використання результатів досліджень з математичного моделювання в галузі інформаційних технологій, розробки алгоритмів та систем в інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних науках, системному аналізі, управлінні проектами та програмами; визначення перспектив розвитку галузі інформаційних технологій.

Питаннями для обговорення на конференції є математичне моделювання в інформаційних технологіях, інформаційні системи та технології, системний аналіз, управління проектами і програмами.

Завантажені тези та збірник матеріалів конференції буде опубліковано у відкритому доступі на web-сайті конференції.

Участь у конференції є безкоштовною.

Вимоги до тез доповідей

  1. Авторам слід дотримуватись вимог щодо опублікування матеріалів у відкритій пресі, але не є обов’язковим надання актів експертизи. 
  2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого співавтора (наприклад, petrenko_nr.pdf). 
  3. Обсяг тез – від 2-х до 4-x сторінок. 
  4. Обов’язкові розділи тез: УДК; прізвище, ім’я, по батькові авторів; повна назва місця роботи та ел. адреса, назва доповіді; анотації (до 4-5 рядків, українською та англійською мовами); ключові слова (українською та англійською мовами); вступ та мета дослідження, основний текст, висновки; список використаних джерел.
  5. Тези повинні бути завантажені в форматі pdf та відповідати наступним вимогам: розмір паперу – А4; поля з усіх сторін – 2 см; шрифт Times New Roman. УДК – 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал. НАЗВА ТЕЗ – 14 пт, напівжирний, одинарний, відступ 6 пт над абзацом. П.І.Б. авторів, назва організації, країна, місто, E-mail або ORCID авторів – 13 пт, одинарний міжрядковий інтервал. Анотація та ключові слова українською мовою – 13 пт, курсив, одинарний міжрядковий інтервал, абзацний відступ 0 см. Тези доповіді – 12 пт, абзацний відступ 1 см, міжрядковий інтервал 1,15, автоматичний перенос слів, примусовий перенос рядків. Формули та рисунки розміщуються безпосередньо в тексті. Фраза «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» – 13 пт, по центру, одинарний інтервал, відступ 6 пт над та під абзацом. Список джерел – 12 пт, абзацний відступ 0, одинарний міжрядковий інтервал. Інформація про авторів англійською мовою – 11 пт, одинарний міжрядковий інтервал. Назва англійською мовою – 11 пт, напівжирний, одинарний міжрядковий інтервал, крапка в кінці не ставиться. Аннотація та ключові слова англійською мовою – 11 пт, курсив, одинарний міжрядковий інтервал, абзацний відступ 0 см. 
  6. Список джерел подається в порядку посилання під текстом, після фрази «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ». Стиль оформлення – АРА. Мінімальна кількість джерел  – 3.

Завантажити шаблон оформлення

Приклад оформлення списку використаних джерел

 

Unicheck – Сервіс перевірки на плагіат для найкращих результатів.

PdftoolsFree utility to manipulate PDF files.