АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Автори: Трухов А.С., Приходько С.Б.

Ключові слова: розпізнавання образів; математичні моделі; негаусівські ймовірнісні моделі; нейронні мережі; статистичні методи.