МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧАСТИНАМИ JAVA-ЗАСТОСУНКІВ ЗА МЕТРИКАМИ RFC ТА CBO

Автори: Приходько С.Б., Смикодуб Т.Г.

Ключові слова: нормалізуюче перетворення; метрики програмного забезпечення; еліпс передбачення; викид