НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ WEB ЗАСТОСУНКІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРЕЙМВОРКУ CODEIGNITER

Автори: Сторчеус О.В., Устенко І.В.

Ключові слова: регресійна модель, інтервал передбачення, оцінювання розміру, web-застосунок, нормалізуюче перетворення, найменші квадрати