НЕЛІНІЙНІ РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ СТРОК КОДУ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ PHP-ФРЕЙМВОРКІВ

Автори: Приходько С.Б., Приходько А.С., Шутко І.С.

Ключові слова: оцінка кількості строк коду програмного забезпечення; веб-застосунок; нелінійна регресійна модель.