НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ ПЛАГІНІВ ДЛЯ WORDPRESS

Автори: Чичерін В.О., Пухалевич А.В.

Ключові слова: оцінювання розміру програмного забезпечення; WordPress плагіни; нелінійна регресійна модель